Är du läkare, psykolog, skådespelare, scenograf, konstnär, bilförsäljare, administratör, diversearbetare mm… SE HIT! Vill ni vara en del av vår konstinstallation som äger rum i februari-mars i Skåne? Din vårdcentral – Ditt hjärta är en interaktiv föreställning som utspelar sig på en vårdcentral, dit besökare kallas. Som patient möter man psykologer, doktorer och förs in genom vårdcentralens salar och behandlingsrum där funktionsvarierade har satt upp agendan för nya normer och en ny verklighet, på ett sätt som världen ännu inte har skådat. Projektet ingår i Kulturbryggans årliga satsning på konstnärlig förnyelse. Vill du vara en del i detta sammanhang?
Vi behöver dig♥️

Anmäl dig här