Vi söker samarbetspartner som vill investera i projektet. Det kan handla om allt i från sjukvårdsutrustning till andra investeringar som får projektet att lyfta. 

Samtliga samarbetspartner kommer att exponeras i föreställningens väntrum genom rörliga monitorer med reklam, förkomma i tryckt PR-material, vara synliga på vår hemsida samt i eftertexter till den färdiga fristående film som kommer att göra konstinstallationen till ett bestående verk.

Emelie Carlsson Gras
Artist filmer and producer
emelie@elefantfilm.com